2 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Duch otwiera serca wierzących tak, że uważnie słuchają słów Pana i pełnią Jego wolę

14/01/18
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W homilii celebrans może zakomunikować wiernym: to „tu i teraz” „znaleźliśmy Mesjasza”. Teraz, gdy uobecnia się Jego Pascha – Jego bycie Barankiem i Mesjaszem – otrzymujemy Ducha Świętego.
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W homilii celebrans może zakomunikować wiernym: to „tu i teraz” „znaleźliśmy Mesjasza”. Teraz, gdy uobecnia się Jego Pascha – Jego bycie Barankiem i Mesjaszem – otrzymujemy Ducha Świętego. Duch Święty przekonuje naszego ducha, abyśmy naśladowali Jezusowe pełnienie woli Ojca. W Jezusie ludzka wola szła zawsze za Jego boską wolą, nie opierając się jej, lecz podporządkowując się (por. KKK 475). Podobnie nasza wola wspierana mocą Ducha otrzymanego na Eucharystii może podporządkować się woli Ojca – to jest najważniejsze chrześcijańskie powołanie (…).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący wsparci mocą Ducha upodabniają się do Pana. Pełne upodobnienie dokonuje się „w drodze” – trzeba iść za Panem i naśladować Jego oddanie Ojcu. Tak naprawdę Pan mieszka „w drodze” i tylko będąc „w drodze”, można nawiązać z Nim osobową komunię przyjaźni (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018