2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

14/01/18 Olaf Szczypiński
W obu tych tekstach interesująca jest ta potrzeba słuchania świadka. Jest ona kluczowa dla przekazywania wiary, za którą idzie poznanie. Samuel całą noc chodziłby do Helego, gdyby ten drugi nie rozpoznał w wołającym głosie przychodzącego Pana. Z kolei uczniowie Jana poszli za Jezusem, po tym jak ich nauczyciel opisał Go słowami: „Oto Baranek Boży”.