3 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Pociągnięci łaską Ducha Świętego, wierzący zostają pobudzeni do nawrócenia – „do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga”

21/01/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Duch Święty otrzymany w Eucharystii przynagla wierzących, aby całym sercem przylgnęli do Ewangelii. Duch wewnętrznie przekonuje ich do podjęcia procesu nawrócenia.
Nawrócenie to ma dokonywać się w ich codzienności – Jezus głosi bowiem Ewangelię w Galilei, która jest właśnie symbolem codzienności, co potwierdzają pierwsze powołania dokonujące się podczas
codziennych zajęć. W tym właśnie kryje się wezwanie do każdego z uczestników zgromadzenia liturgicznego – przyjąć Chrystusa do swej codzienności, za czym idzie nowy sposób patrzenia na siebie, bliźnich i świat, czyli zmiana myślenia. Na tym polegają chrześcijańska wiara (która jest miłowaniem Jezusa i uczynieniem z Niego swego życia) oraz nawrócenie (które jest zmianą serca i kierunku życia) (…).
 
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018