4 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Duch Święty w „synagodze” ludzkiego serca „przekonuje świat o grzechu”

28/01/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Pierwszym, skutecznym słowem Jezusa – jakby pierwszym słowem nowego stworzenia – jest orędzie o tym, że Bóg jest pośród nas, a my jesteśmy przez Niego kochani. Takie słowo uzdrawia człowieka, i to właśnie to słowo najczęściej chce porwać z ludzkiego serca szatan. Dlatego też uzdrowienie mocą takiego słowa dokonuje się w szabat, który jest czasem całkowicie przenikniętym przez Boga.
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W celebracji liturgicznej Duch Święty przygotowuje nas na spotkanie z Chrystusem – jedynym Mistrzem prawdziwej mądrości i wyzwolicielem z potęgi złego ducha (por. KKK 1100–1102). Duch Święty „tu i teraz” uobecnia misterium paschalne Chrystusa, w którym był On posłuszny Ojcu aż do końca i nie dał się zwieść podstępom szatana. Taką samą moc w Duchu Świętym
otrzymują uczestnicy zgromadzenia liturgicznego, gdy słuchają Bożego słowa i przyjmują Komunię Świętą (…). 
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018