4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pozwólmy Bogu działać

28/01/18 ks. Marcin Chudzik
Dzisiejszy psalm przypomina nam historię Narodu Wybranego i zachęca, abyście dzisiaj usłyszeli głos Boga i rozprawili się ze złem w naszym życiu: „Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.