4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

28/01/18 Rafał Bernard
Przeskok myślowy do drugiego czytania przerasta chyba możliwości szybkiej interpretacji zwykłego słuchacza. Co ma zapowiedź proroka do zalecanej bezżenności? Czy prorok musi być bezżenny, bo inaczej nie będzie dobrym prorokiem? Komu jest tu zalecana bezżenność? Głoszącym Boże orędzie apostołom, najbliższym uczniom, kapłanom? Bo chyba nie wszystkim, którzy swoim słowem i życiem pragną głosić Boga? A swoją drogą, płytkie zdaje się to Pawłowe postrzeganie małżeństwa. Jego zdaniem, człowiek w małżeństwie zabiega o to, jakby się przypodobać małżonkowi, a tylko ten wolny – o sprawy Boże. Aż dziw, że Paweł związek małżeński sprowadza do przypodobywania się, a w małżonku nie dostrzega Boga...