Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

5 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
04/02/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W celebracji eucharystycznej wszyscy mają w Duchu Świętym przystęp do miłości Ojca będącego zawsze blisko tych, którzy cierpią. W Eucharystii zostają oni włączeni w Paschę Chrystusa, który na krzyżu „nosił nasze choroby” i zjednoczył się z każdym cierpiącym (…).
Homilia do dorosłych
04/02/18 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
- Co jeszcze mógłbyś zrobić dla innych? - Jak się innym przydać? - Jak się ofiarować innym? To są pytania, na które można by odpowiedzieć sobie po odczytaniu przeznaczonych na ten dzień w liturgii tekstów z Pisma Świętego.
Homilia do dorosłych
04/02/18 ks. Adam Kalbarczyk
Kościół, nasze wspólnoty parafialne, żyjące i działające w nich grupy oraz każdy z nas powinien naśladować praktykę Jezusa w tych trzech obszarach: w służbie człowiekowi, którą nazywamy diakonią, a która wypływa z naszej miłości caritas, miłości bratniej; w celebrowaniu liturgii i na modlitwie; oraz w głoszeniu Ewangelii i dawaniu świadectwa o swojej wierze. Wszystkie trzy obszary tworzą nierozerwalną jedność. Są jak stół o trzech nogach – żadna z nich nie może być krótsza, żadnej nie może zabraknąć...
Homilia do dorosłych
04/02/18 ks. Piotr Winkler
Chrześcijanin zawsze jest wpatrzony w swego Mistrza. Cierpiąc, patrzy z nadzieją w przyszłość, również poza próg śmierci. Ulgę może wówczas przynieść przeświadczenie, że przez swoje cierpienie współuczestniczy w dziele zbawienia świata, łącząc swój ból z męką Zbawiciela. Wszak nie może być radości zmartwychwstania bez cierpienia obecnego w ludzkim życiu. Piękny wzór takiej postawy zostawił nam niezapomniany Święty Jan Paweł II, który w swym cierpieniu do końca pozostał cichy, wierny, pokorny w obliczu woli Bożej. Patrząc na jego piękne życie wiemy, że człowiek Boży jest w stanie cierpieć, a zarazem nieść innym ulgę w cierpieniu.
Homilia do młodzieży
04/02/18 ks. Wojciech Silski
Bóg chce owocu cierpienia, którym może być nawrócenie, pogłębienie wiary, odnalezienie powołania. Cierpienie to wielka szansa. Ale szansa również na rozwój swego człowieczeństwa. Jezus pokazuje nam jak być z cierpiącymi. On od nich nie stronił – On ich dotykał, pocieszał, uzdrawiał, przywracał społeczeństwu, wyciągał z marginesu. Nas posyła z tą misją. Modny dziś wolontariat w hospicjach, domach opieki, ośrodkach dla starców to zaproszenie i dar. Człowiek, który się zaangażuje zrozumie, że dając swój czas, uśmiech, pomoc, nade wszystko obecność, zainteresowanie otrzymuje stokroć więcej od tych, co na pozór są słabi i niedołężni.
Homilia do dzieci
04/02/18 bp Antoni Długosz
Z okazji urodzin oraz imienin (obraz) życzymy solenizantom długich lat życia oraz czerstwego zdrowia. Zdrowie jest Bożym darem. Polski poeta pisze: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakuje, aż się zepsuje”. Każdy z nas przeszedł jakąś chorobę (obraz). Wiąże się ona z wysoką temperaturą ciała, bólem głowy i niedyspozycją tej części ciała, której coś dolega. Z chorobą wiąże się przyjmowanie niesmacznych leków, bolesnych zastrzyków, chirurgicznych zabiegów. Z biegiem lat częściej chorujemy.