5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pojąć cierpienie

04/02/18 ks. Piotr Winkler
Chrześcijanin zawsze jest wpatrzony w swego Mistrza. Cierpiąc, patrzy z nadzieją w przyszłość, również poza próg śmierci. Ulgę może wówczas przynieść przeświadczenie, że przez swoje cierpienie współuczestniczy w dziele zbawienia świata, łącząc swój ból z męką Zbawiciela. Wszak nie może być radości zmartwychwstania bez cierpienia obecnego w ludzkim życiu. Piękny wzór takiej postawy zostawił nam niezapomniany Święty Jan Paweł II, który w swym cierpieniu do końca pozostał cichy, wierny, pokorny w obliczu woli Bożej. Patrząc na jego piękne życie wiemy, że człowiek Boży jest w stanie cierpieć, a zarazem nieść innym ulgę w cierpieniu.