5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pro mundi vita

04/02/18 ks. Adam Kalbarczyk
Kościół, nasze wspólnoty parafialne, żyjące i działające w nich grupy oraz każdy z nas powinien naśladować praktykę Jezusa w tych trzech obszarach: w służbie człowiekowi, którą nazywamy diakonią, a która wypływa z naszej miłości caritas, miłości bratniej; w celebrowaniu liturgii i na modlitwie; oraz w głoszeniu Ewangelii i dawaniu świadectwa o swojej wierze. Wszystkie trzy obszary tworzą nierozerwalną jedność. Są jak stół o trzech nogach – żadna z nich nie może być krótsza, żadnej nie może zabraknąć...