5 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Przez Chrystusa w Duchu Świętym „Bóg łaskawie nawiedził swój cierpiący lud” i pobudza wierzących do służby na rzecz chorych

04/02/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W celebracji eucharystycznej wszyscy mają w Duchu Świętym przystęp do miłości Ojca będącego zawsze blisko tych, którzy cierpią. W Eucharystii zostają oni włączeni w Paschę Chrystusa, który na krzyżu „nosił nasze choroby” i zjednoczył się z każdym cierpiącym (…).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący umocnieni na Eucharystii przez Jezusowego Ducha mogą być silni podczas próby, jaką jest choroba czy cierpienie (…). Choroba może bowiem prowadzić do niepokoju, do zamykania się w sobie, nawet do rozpaczy. Sytuacja choroby może być także drogą do buntu wobec Boga. Jest to wyjście najprostsze – odrzucenie Tego, który powinien być dobry, a nie ujawnia tego. Tymczasem ma to być czas refleksji nad sobą, swoim życiem i swoją wiarą. Czas badania siebie i swoich wartości. Możliwe, że wówczas choroba będzie drogą do osiągnięcia większego dobra – wewnętrznej dojrzałości, odkrycia prawdziwego oblicza Boga i powrotu do Niego (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018