5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

04/02/18 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
- Co jeszcze mógłbyś zrobić dla innych? - Jak się innym przydać? - Jak się ofiarować innym? To są pytania, na które można by odpowiedzieć sobie po odczytaniu przeznaczonych na ten dzień w liturgii tekstów z Pisma Świętego.