6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Być w relacji

11/02/18 ks. Bartłomiej Poznański
Już św. Tomasz z Akwinu, zauważył że nasz Bóg najbardziej pragnie być w relacji z nami. Nieustannie poprzez różnego rodzaje sytuacje, chce komunikować się z człowiekiem. Mówi do nas przez głoszone słowo Boże i różne sytuacje życiowe...