6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Miejsce dla Chrystusa

11/02/18 Danuta Szelejewska
Zapadła cisza. - Doktorze - powiedziała - jeśli Bóg wie, że na to zasługuję, po co więcej żądać? Dla mnie tylko to się liczy. Same te słowa znaczyły niewiele, ale wyraz jej oczu mówił o wiele więcej. Nagle doznałem olśnienia, pojąłem, jak bogate było jej życie i przeciwnie - jak puste moje” (por. A. J. Cronin, O pełni życia).