6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

11/02/18 Danuta Stankiewicz
Pragnienie oczyszczenia nakłoni nas do odwagi. Warto zachęcić w tym miejscu, aby otworzyć się na dar bojaźni Bożej, który ma być lękiem twórczym, a nie paraliżującym. To, że człowiek boi się wejść w relację z Chrystusem wynika z faktu, iż z naszej winy boimy się utracić to, co Bóg nam obiecał. Mając świadomość swojej grzeszności można byłoby tylko wołać: „Nieczysty, nieczysty!” (Kpł 13, 45). Jednak silnemu pragnieniu bycia uzdrowionym wychodzi naprzeciw Nowe Przymierze, które daje możliwość zbliżenia się do Chrystusa i proszenia Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Mk 1, 40).