Chrzest Pański
Sugestia programowa

Chrześcijanin usynowiony przez Ojca w Duchu Świętym na wzór Jezusa

07/01/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Chrzest Jezusa nie jest przedstawiony w celebracji liturgicznej jako misterium do kontemplacji, lecz jako wydarzenie, w które ma być włączony każdy chrześcijanin. Chrzest Jezusa „tu i teraz” staje się rzeczywistością działającą w życiu wierzących. W Eucharystii spełnia się zapowiedź Jana Chrzciciela: „On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” (…).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin odnowiony przez Ducha Świętego może żyć jak prawdziwy syn Boga na podobieństwo Jezusa (…). Uczestnicy zgromadzenia liturgicznego, którzy odnowili swoją tożsamość Bożego usynowienia, miłosnej relacji z Bogiem, wracają zatem do swego życia, aby realizować wezwanie Syna: „Dałem wam przykład, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” (J 13, 15). Miłość jest stylem życia właściwym dla dzieci światłości, w odróżnieniu od tych, którzy nienawidząc swych braci, pogrążeni są w ciemnościach (por. 1 J 3, 8-11) (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018