Chrzest Pański
Homilia do młodzieży

Istota chrześcijaństwa

07/01/18 s. Arletta Ziółkowska
W powieści Quo vadis Henryka Sienkiewicza jest taka scena. Petroniusz, mistrz elegancji i towarzysz uczt Nerona, staje przed zmęczonym pracą apostolską apostołem Piotrem i pyta go. - Piotrze, cóż wy chrześcijanie, dajecie współczesnemu światu? My, Rzymianie daliśmy kulturę, cywilizację, przekazaliśmy podstawy prawa. A wy? Piotr spokojnie patrząc na dumnego Rzymianina odpowiedział: - Petroniuszu, my chrześcijanie, daliśmy światu bardzo wiele; dajemy mu Jezusową miłość.