Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Małe wielkie odkrycia

07/01/18 ks. Maciej Szczepaniak
Jesteśmy wszyscy włączeni w to duchowe dziedzictwo, które mówi o licznych pokoleniach synów i córek tej ziemi naznaczonych sakramentem chrztu świętego. Bądźmy z tego dziedzictwa dumni. Pamiętajmy, że Kościół – jak głosi hasło obchodów jubileuszowych – to „Chrystus i my”. Dajmy się zachwycić małym wielkim odkryciom, objawieniom, które cieszą i dają nam w pełni odkryć godność dziecka Bożego.