Chrzest Pański
Homilia do dzieci

Początek czegoś wielkiego

07/01/18 Monika Zuber
Czytane przez nas dzisiaj teksty Pisma Świętego zapowiadają początek czegoś wielkiego, wzniosłego i wyjątkowego. Oto bowiem rozpoczyna się nowa epoka w dziejach ludzkości. Bóg przychodzi w Chrystusie do wszystkich ludzi i do każdego poszczególnego człowieka, uczyć nas miłości, uważności i życia w zgodzie z naszym powołaniem. Innymi słowy „otwiera nam drzwi, przez które możemy ujrzeć światło”.