Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

07/01/18 Teresa Cybulska
Skutkiem przyjęcia sakramentu chrztu świętego powinien być – wraz z wiekiem – rozwój wiary. Konieczne jest wzrastanie w synostwie Bożym przez modlitwę. Inaczej świat zasypie swoim gruzem (czytaj Internetem) w człowieku synostwo Boże. I człowiek sam – nie zdoła wydobyć się spod tego gruzu. Pomocni w rozwijaniu wiary mają być rodzice i chrzestni a oni często nie dorastają do powziętych na siebie zadań.