Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Wszystko nowe

07/01/18 ks. Robert Bielawski
Dlaczego chrzcimy dzieci, a nie dorosłych, tych którzy sami mogą zadecydować o tym w co wierzyć? Tutaj uwidacznia się mądrość Kościoła i logika Boga, która jest inna od naszej. To małe dziecko, które by się narodzić musiało wzrastać przez 9 miesięcy, które nie potrafi nic samo zrobić zostaje obdarowane miłością Boga, przez co On pokazuje nam, że ta miłość jest w pełni bezinteresowna. Piękno tej bezinteresowności widać w tym małym dziecku, które nie potrafi dziękować.