Objawienie Pańskie
Homilia do młodzieży

Bardzo się uradowali

06/01/18 s. Urszula Kłusek SAC
Mędrcami nazwała tradycja trzech króli, o których opowiada dzisiejsza ewangelia i tajemnica dnia, czyli prawda o objawieniu tajemnicy Boga poganom. Prawdziwa mądrość prowadzi człowieka do poszukiwania prawdy, a jak pisała św. Edyta Stein, która łączyła w sobie mądrość z wykształceniem, „jeśli ktoś szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”. Nasi ewangeliczni mędrcy poszukiwali prawdy.