Objawienie Pańskie

Sugestie programowe

06/01/18 ks. Stanisław Dyk
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Owo odkupieńcze objawienie się Boga ponawia się dla nas w celebracji liturgicznej. Nasz wzrok nie może zatrzymywać się jedynie na stajence, żłóbku i mędrcach. „Magowie pokazują nam, jak zbliżać się do Dziecięcia. «Upadli na twarz i oddali Mu pokłon» (Mt 2, 11). Przyszliśmy na tę świętą liturgię w tym samym celu. Warto, by homilista przypomniał swoim słuchaczom, że kiedy w uroczystość Objawienia Pańskiego przystępują do Komunii, niech pomyślą, iż w końcu dotarli do tego miejsca i do tej Osoby, do których prowadziły ich gwiazda i Pismo” (DH 130). Oczyma wiary mają zobaczyć uobecnienie tego misterium w Eucharystii. To „tu i teraz”, gdy kapłan ukazuje konsekrowane postacie, dokonuje się to samo co wtedy, gdy Maryja ukazała Mędrcom Nowonarodzonego (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018