Środa Popielcowa
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

14/02/18 Szymon Bojdo
Prorok Joel wprowadza we mnie dziś następującą wątpliwość: czy muszę zasłużyć sobie na litość Boga? Co prawda prorok odrzuca zewnętrzne objawy nawrócenia, mówi, że nie musimy rozdzierać swoich szat, ale jednak pisze z pewną niepewnością: Kto wie? Jest w nas pokusa, by zasłużyć sobie na Bożą miłość, żeby czas postu wykorzystać na pielęgnowanie zewnętrznych objawów pobożności. Ale czy zmieniają się nasze serca?