Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Homilia do dorosłych

Jaka pobożność Maryjna?

01/01/18 Michał Piotr Gniadek
Dziś w uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi prosimy naszą Matkę o wsparcie i wstawiennictwo na rozpoczynający się rok. Słyszałem kiedyś opinię, a nawet można to odczytać jako zarzut, że katolicy mogą liczyć na opiekę ze strony Maryi, a tym samym są niejako umacniani w przekonaniu, że sami nie muszą podejmować zbyt dużego wysiłku, by zmienić sytuację, w jakiej się znaleźli. Przecież mają wyrozumiałą i kochającą Matkę, do której zawsze mogą się uciec. Nasi bracia protestanci nie mając takiej możliwości, musieli zawsze bardziej mobilizować swoje siły, co przyczyniło się do ich większej pracowitości i przedsiębiorczości.