Polecamy

Apostolstwo modlitwy

04/01/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Homilia do dorosłych
01/02/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja misyjna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.