Apostolstwo modlitwy

Dobra droga dialogu (na styczeń 2018)

04/01/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.