Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Winnica Nabota (na luty 2018)

01/02/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja misyjna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.