Ofiarowanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Cóż ja dam, tobie... (2 II)

02/02/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel homilii: Tak jak Maryja z Józefem ofiarowali Jezusa w świątyni, tak każdy chrześcijanin uczy się ofiarowywać Bogu i ludziom to, co jest najcenniejsze: miłość, dobroć, czas, poświęcenie. Pomoce: Słowa piosenki religijnej pt. „Ofiaruję Tobie, Panie mój”. Uwaga! Ewangelię czytamy w trakcie homilii.