Ofiarowanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza (2 II)

02/02/18 Sławomir Zatwardnicki
Przyszła mi taka myśl, czy nie można by z kolei prorokini Anny porównać do pań zasilających kółka różańcowe w naszych parafiach? Zwykle gloryfikowane przez duchownych (zmniejszają pustki świątynne), mają ponoć utrzymywać przynajmniej Kościół, jeśli nie świat cały, swoimi modlitwami. Nie do końca widzę w ich odmawianiu różańca modlitwę, i nie bardzo zgadzam się z tą optymistyczną wizją ich oddania Panu. Nie słyszałem też, żeby pościły...