Ofiarowanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Wydarzenie – ofiara – światło (2 II)

02/02/18 ks. Paweł Pacholak
Gdy wchodzimy w atmosferę dzisiejszego święta, na początek zobaczymy wydarzenie – Maryję i Józefa, który zazwyczaj trzyma parę gołębi, starca Symeona biorącego na ręce dzieciątko oraz prorokinię Annę. Tradycja żydowska nakazywała, aby kobieta 40 dni po porodzie ofiarowała symbolicznie w świątyni swojego pierworodnego syna.