Pierwszy piątek

Cel znajduje się w niebie - homilia do dzieci (5 I)

05/01/18 Danuta Szelejewska
W chwili chrztu zostaliśmy wezwani do prawdziwie chrześcijańskiego życia. Wszystkie nasze słowa i czyny powinny bezwzględnie wskazywać na przynależność do Pana Jezusa. Dlatego zebrani na dzisiejszej Eucharystii skorzystajmy z rad udzielonych nam przez apostoła: „Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga” (1 J 3, 9).