Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Stereotypy - homilia do dorosłych (1 II)

02/02/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wiele młodych kobiet i mężczyzn spotyka się z siostrami zakonnymi, księżmi, zakonnikami, alumnami i rozmawia z nimi na temat powołania do małżeństwa, do stanu konsekrowanego i do życia w samotności. Zostawmy stereotypowe myślenie na temat życia sióstr zakonnych, braci zakonnych, prezbiterów.