Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Troska o rozwój wiary - homilia do dzieci (1 II)

01/02/18 Danuta Szelejewska
Postawione przed nami zadanie jest trudne i odpowiedzialne. Nikt nie poddaje w wątpliwość, że ciężko jest w każdej chwili być dobrym, okazywać posłuszeństwo rodzicom i szacunek starszym, uśmiechać się do innych czy pomagać potrzebującym. Niełatwo również być wzorowym uczniem, który zawsze jest przygotowany do lekcji.