Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

Słuchając Franciszka

Homilia do dorosłych
04/01/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Najciekawszy jest ostatni etap rodzenia się współczesnej eklezjologii według świadectwa papieża Benedykta – podkreślenia rzeczywistości komunii. Wkład Josepha Ratzingera w powstanie tego ważnego teologicznego dopełnienia jest znaczny. „Dopiero po soborze ukazano element, który był nieco ukryty, także w czasie soboru, że powiązaniem między ludem Bożym i Ciałem Chrystusa jest właśnie komunia z Chrystusem w zjednoczeniu eucharystycznym. W nim stajemy Ciałem Chrystusa, a zatem relacja miedzy ludem Bożym a Ciałem Chrystusa tworzy nową rzeczywistość – komunię.
Homilia do dorosłych
01/02/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Od czasów ostatniego Soboru obserwujemy ewolucję stylu papiestwa. Bliskość staje się ważniejsza niż dystans. Korzystanie z prostych form komunikacji. Szukanie kontaktu z wiernymi nie tylko podczas oficjalnych wystąpień. Telefon od papieża? Czemu nie! Franciszek porzucił nawet tradycję, że papieże się nie całują na pożegnanie. Bliskość jest dla niego naprawdę ważna.