Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Rzeczy nowe i stare (na styczeń 2018)

04/01/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Najciekawszy jest ostatni etap rodzenia się współczesnej eklezjologii według świadectwa papieża Benedykta – podkreślenia rzeczywistości komunii. Wkład Josepha Ratzingera w powstanie tego ważnego teologicznego dopełnienia jest znaczny. „Dopiero po soborze ukazano element, który był nieco ukryty, także w czasie soboru, że powiązaniem między ludem Bożym i Ciałem Chrystusa jest właśnie komunia z Chrystusem w zjednoczeniu eucharystycznym. W nim stajemy Ciałem Chrystusa, a zatem relacja miedzy ludem Bożym a Ciałem Chrystusa tworzy nową rzeczywistość – komunię.