Spotkanie wspólnoty różańcowej

Pod Twoją obronę uciekamy się

27/12/17 ks. Stanisław Szulc
Polska tradycja od wieków pokazuje Maryję, która wstawia się za swoimi dziećmi. Ofiarowanie Pańskie to święto, które przypomina, że Maryja wydała na świat Światłość świata.