Światowy Dzień Chorego - NMP z Lourdes - 11 lutego
Homilia do dorosłych

Sprawy duchowe (11 II)

11/02/18 ks. Radosław Rychlik
Dziś przyzywamy pomocy i opieki Matki Bożej z Lourdes. Dziś prosimy, aby Niepokalana Maryja Panna była Wspomożycielką dla wszystkich chorych, cierpiących i starszych wiekiem. Dziś modlitwą pragniemy otoczyć wszystkich, którzy zmierzyć się muszą z doczesnym przemijaniem...