W TYCH MIESIĄCACH

Głoszenie słowa – wyraz troski o wiernych

18/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Mamy nadzieję, że pomogą w tym również materiały zamieszczone w kolejnych działach „Biblioteki Kaznodziejskiej”, przygotowane przez zespół oddanych współpracowników, którym należą się słowa serdecznego podziękowania za kolejny rok ich posługi Słowu.
„Posługa słowa, które jest duchowym pokarmem dla wierzących, należy w Kościele do priorytetowych zadań biskupów i prezbiterów, którzy są zobowiązani, aby ze względu na doniosłą rolę homilii w liturgii dokładali wszelkich starań do każdorazowego jej przygotowania. Sam papież Franciszek skierował do wszystkich duszpasterzy prośbę, aby pośród licznych zadań duszpasterskich zarezerwowali czas na rzetelne przygotowanie homilii, do którego należy studium, modlitwa, refleksja i  kreatywność duszpasterska.
Posługa ta, szczególnie w celebracji Eucharystii, jest zarówno wyrazem troski o wiernych, którzy mają prawo oczekiwać pokarmu duchowego od swoich duszpasterzy, jak też drogą osobistego uświęcenia pasterzy. Dlatego misja głoszenia domaga się dowartościowania i odnowienia roli słowa Bożego tak w życiu tych, którym powierzono troskę duszpasterską o wiernych, jak i tych, którzy z tej troski korzystają. Wtedy posługa homiletyczna może dopomóc pełniejszemu zrozumieniu słowa Bożego i jego oddziaływaniu na życie wiernych «tak, by słowo Boże było rzeczywistym wsparciem dla życia Kościoła»” – tak kończą się „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej”, przyjęte przez polskich biskupów w Lublinie 14 października 2017 roku, które zamieszczamy na kolejnych stronach „Biblioteki Kaznodziejskiej”.
Publikowane przez nas „Wskazania” episkopatu są przede wszystkim przypomnieniem podstawowych zasad, którymi chcemy się kierować, głosząc słowo Boże w naszych wspólnotach diecezjalnych i parafialnych. Przypominamy je sobie na początku nowego roku kalendarzowego, w którym wraz z całym Kościołem w Polsce chcemy na nowo przeżyć obecność Ducha Świętego i napełnić się Jego darami. To On uzdalnia nas do posługi słowa i prowadzi nasze serca i umysły – poprzez studium, modlitwę i refleksję – w procesie rzetelnego przygotowania homilii. To On sprawia w nas duszpasterską kreatywność i pozwala nam oddziaływać na życie wiernych i wspierać – głoszonym przez nas słowem – życie Kościoła. By tak się stało, warto chyba rozpocząć 2018 rok od uważnej lektury „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski…” i próby wprowadzenia ich w życie poprzez codzienną posługę słowa w naszych wspólnotach. Niech słowa „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” znajdują potwierdzenie w naszym życiu, w naszej pracy i  w naszej modlitwie w każdym dniu 2018 roku, który – w imię Boże – rozpoczynamy!
Mamy nadzieję, że pomogą w tym również materiały zamieszczone w kolejnych działach „Biblioteki Kaznodziejskiej”, przygotowane przez zespół oddanych współpracowników, którym należą się słowa serdecznego podziękowania za kolejny rok ich posługi Słowu. Wśród przygotowanych materiałów warto podkreślić teksty rozważań na nabożeństwa drogi krzyżowej, które wzorem lat ubiegłych zamieszczamy w osobnym zeszycie, aby ułatwić korzystanie z nich podczas nabożeństw w kościołach i kaplicach. Ich uzupełnieniem może być Droga krzyżowa dla dzieci w kształcie harmonijki, którą wraz z redakcją „Małego Przewodnika Katolickiego” przygotowaliśmy jako pomoc duszpasterską do wykorzystania w Wielkim Poście. Niech więc i w ten sposób Duch Święty ożywia naszą duszpasterską kreatywność!
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.