Czytania na październik

Różaniec za Ojczyznę (13-17 X)

13/10/18 ks. Maciej K. Kubiak
Podziękujmy więc dzisiaj Panu Bogu za te zmiany, które dokonały się w życiu Polski, Europy i świata za sprawą Jana Pawła II. Wypraszajmy też Bożą opiekę dla naszej ojczyzny, modląc się za wstawiennictwem Matki Bożej o to, co było wielką troską naszego rodaka od samego początku jego posługi na Stolicy Piotrowej: abyśmy zachowali wierność Chrystusowi, krzyżowi, Kościołowi i jego pasterzom, abyśmy przeciwstawiali się „wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. O to się dzisiaj módlmy!