Czytania na październik

Różaniec za Ojczyznę (25-29 X)

25/10/18 ks. Maciej K. Kubiak
Dziękując Panu Bogu za Konstytucję 3 Maja z okazji 200-lecie jej uchwalenia, św. Jan Paweł II zwrócił też uwagę, że zawarte w niej modlitewne w wołanie: «Naucz nas być wolnymi» nadal pozostaje aktualne. Tak było w 1999 roku, gdy wypowiadał te słowa do zebranych w warszawskiej katedrze św. Jana i tak jest dzisiaj – prawie 20 lat po tamtym wydarzeniu. „Wszyscy czujemy, jak jest ono aktualne dziś” – mówił papież. I dodał: „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć. Bogarodzico Dziewico! Ty, którą ośmielamy się od stuleci nazywać Królową Polski...