Czytania na październik

Różaniec za Ojczyznę (3-7 X)

03/10/18 ks. Maciej K. Kubiak
Kończymy ten tydzień liturgicznym wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Nie sposób w tym dniu nie przypomnieć znaczenia jakie różaniec miał dla św. Jana Pawła II: „Od lat młodzieńczych modlitwa [różańcowa] miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk...