Czytania na październik

Różaniec za Ojczyznę (30-31 X)

30/10/18 ks. Maciej K. Kubiak
Dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat – i w tym pokoleniu, i w przyszłych – choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy (…).
Wtorek, 30 października
Niech zstąpi Duch Twój!
 
„Dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat – i w tym pokoleniu, i w przyszłych – choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy (…). I dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa. I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” – tak wołał na placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku św. Jan Paweł II. Przed dwoma tygodniami – z okazji 40 rocznicy – wspominaliśmy jego wybór na stolicę św. Piotra w Rzymie. Dzisiaj, na jednym z ostatnich nabożeństw październikowych, które w tym roku wypełniała modlitwa za ojczyznę, chcemy – tak jak on wtedy – oddać Panu Bogu każdą córkę i każdego syna naszej ojczyzny – tych, którzy oddali jej swoje życie, tych którzy tworzą ją dzisiaj i tych, którzy budować będą jej przyszłość. A Duch Święty niech zstępuje obficie i wciąż odnawia oblicze polskiej ziemi!
 
 
Środa, 31 października
Ojczyznę wolną, pobłogosław, Panie!
 
Dzisiaj ostatni dzień października i ostatnie nabożeństwo różańcowe. Przez cały miesiąc modliliśmy się za ojczyznę. Ze wszystkich kościołów i kaplic na polskiej ziemi, z kościołów i kaplic, w których gromadzą się nasi rodacy w różnych zakątkach świata płynęła do Boga modlitwa za Polskę. 100-lecie odzyskania niepodległości, które już niedługo będziemy obchodzić to przede wszystkim okazja do dziękczynienia. Zanim 11 listopada w naszych wspólnotach odśpiewamy dziękczynne Te Deum, wsłuchajmy się jeszcze raz w słowa św. Jana Pawła II, który na zakończenie swojej pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku zachęcał wszystkich Polaków do nieustannego dziękowania Panu Bogu za wszystko, co od Niego otrzymujemy. „Są powody do tego dziękczynienia – mówił św. Jan Paweł II – pomimo wszystko, co od tamtej daty sprzed dwóch wieków zaciążyło nad dziejami Rzeczypospolitej – naprzód w ubiegłym stuleciu, a z kolei w wieku XX. Pan Bóg dał nam przez wstawiennictwo Królowej Polski przezwyciężyć te dziejowe doświadczenia. Polska nie tylko wróciła na mapę Europy od 1918 roku. Polacy również przyłożyli rękę do uwolnienia się Europy od dwóch okrutnych systemów nieludzkiego totalitaryzmu, tak że otwiera się przed narodami naszego kontynentu możliwość budowania wspólnego domu, w którym mieszkają pojednane ze sobą i zaprzyjaźnione społeczeństwa, świadome swej odpowiedzialności za świat”.
I my dzisiaj chcemy Panu Bogu dziękować za to wszystko co doprowadziło naszą ojczyznę do roku 1918, ale też za to, co budowało historię Polski po tym roku. To dziękczynienie ma nas zwracać ku przyszłości i zachęcać do podejmowania jeszcze większych wysiłków dla dobra i pomyślności Polski w przyszłości. Na zakończenie naszej październikowej drogi raz jeszcze przypomnijmy słowa św. Jana Pawła II: „«Bogu dziękujcie». Tak. Trzeba dziękować Bogu. To jest zasadniczy warunek, aby «nie gasić ducha» (…). Wędrując ku przyszłości, nie możemy zrażać się trudnościami. Te trudności są nieodzowne. Należą one poniekąd do samej istoty przemian, jakie muszą się dokonać. Przejście od społeczeństwa «zniewolonego» do społeczeństwa obywatelskiego, suwerennego, do Rzeczypospolitej, stawia przed każdym nowe zadania (…). «Ducha nie gaście» to znaczy też: nie pozwólcie się zniewolić różnym odmianom materializmu, który pomniejsza pole widzenia wartości – i człowieka samego też pomniejsza. Duch Prawdy, którego przyniósł Chrystus, jest źródłem prawdziwej wolności i prawdziwej godności człowieka”.
Dziękujmy Bogu za niepodległą ojczyznę i nie gaśmy ducha, podejmując każdego dnia na nowo wspólną troskę o dobro ojczyzny i całego polskiego społeczeństwa. Niech Maryja, Królowa Polski wyprasza nam Bożą pomoc i obronę. Dzisiaj raz jeszcze prosimy: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną, pobłogosław, Panie!”.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.