Czytania na październik

Ucałowałem polską ziemię (2 X)

02/10/18 ks. Maciej K. Kubiak
Przygotowując się do obchodów 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, modlimy się na tegorocznych nabożeństwach różańcowych za ojczyznę, ale też wspominamy inną ważną rocznicę – 40-lecie wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Do modlitwy za Polskę zachęcają nas słowa, które Jan Paweł II wypowiadał na polskiej ziemi podczas swoich pielgrzymek do ojczyzny.
Dzisiaj wracamy jeszcze na chwilę do powitalnego przemówienia wygłoszonego 2 czerwca 1979 roku na lotnisku Okęcie w Warszawie: „Ucałowałem ziemię polską, z której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg – niezbadanym wyrokiem swojej Opatrzności – na Stolicę Piotrową w Rzymie. Ziemię, do której przybywam dzisiaj jako pielgrzym. Pozwólcie więc, że zwrócę się do was, aby pozdrowić każdego i wszystkich tym samym pozdrowieniem, którym w dniu 16 października minionego roku pozdrowiłem zebranych na placu św. Piotra w Rzymie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam was w imię Chrystusa, tak jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi tutaj, w Polsce…
– w Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej, w której stale tkwię głęboko wrośnięty korzeniami mojego życia, mojego serca, mojego powołania,
– w Polsce, w tym kraju, w którym – jak napisał Norwid – «kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba...» (Moja piosnka),
– w Polsce, która należy do Europy i do ludzkości współczesnej poprzez cały tysiącletni zrąb swoich dziejów,
– w Polsce, która przez cały ciąg tych dziejów związała się z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą Rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności”.
Podziękujmy dzisiaj Bogu za polską ziemię i prośmy o szacunek dla niej. Módlmy się też za wszystkich Polaków, abyśmy byli głęboko wrośnięci w polską ziemię korzeniami naszego życia i naszych serc, abyśmy zawsze szanowali każdą kruszynę chleba i aby nikt na polskiej ziemi nie cierpiał głodu. Prośmy też dzisiaj Pana Boga razem z Maryją, naszą Matką, abyśmy nie zapominali o naszych ponad tysiącletnich dziejach, poprzez które należymy do Europy i współczesnej ludzkości oraz abyśmy wciąż trwali w duchowej jedności z Kościołem Jezusa Chrystusa i Stolicą św. Piotra.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.