Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Czytania na październik

Wspólnota, której na imię naród (18 X)

18/10/18 ks. Maciej K. Kubiak
Trwa nadal nasza modlitwa za ojczyznę, która przygotowuje nas do przeżywania 100-lecia niepodległości Polski. Tej modlitwie towarzyszą słowa św. Jana Pawła II, w których wciąż odkrywamy wiele wciąż aktualnych i ważnych wskazówek. Powróćmy teraz do ważnego przemówienia wygłoszonego w 1999 roku w polskim parlamencie: „Spotkanie to posiada wieloraką wymowę symboliczną” – mówił Jan Paweł II, nawiązując do historii polskiego parlamentaryzmu.
„Po raz pierwszy papież przemawia do połączonych izb polskiego parlamentu, w obecności władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, przy udziale korpusu dyplomatycznego. Trudno w tej chwili nie wspomnieć o długiej, sięgającej XV wieku historii polskiego Sejmu czy o chlubnym świadectwie ustawodawczej mądrości naszych przodków, jakim była Konstytucja 3 Maja z 1791 roku. Dziś, w tym miejscu, w sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie powinien być człowiek i pełna prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię naród. Wiem, że po długich latach braku pełnej suwerenności państwa i autentycznego życia publicznego, nie jest rzeczą łatwą tworzenie nowego, demokratycznego ładu i porządku instytucjonalnego. Dlatego (…) chciałbym życzyć Sejmowi i Senatowi, aby w centrum ich wysiłków ustawodawczych zawsze znajdował się człowiek i jego rzeczywiste dobro (…). W tegorocznym «Orędziu na Światowy Dzień Pokoju» napisałem: «gdy troska o ochronę godności człowieka jest zasadą wiodącą, z której czerpiemy inspirację, i gdy wspólne dobro stanowi najważniejszy cel dążeń, zostają położone mocne i trwałe fundamenty pod budowę pokoju. Kiedy natomiast prawa człowieka są lekceważone lub deptane i gdy wbrew zasadom sprawiedliwości interesy partykularne stawia się wyżej niż dobro wspólne, wówczas zasiane zostaje ziarno nieuchronnej destabilizacji, buntu i przemocy»”.
Módlmy się dzisiaj, by fundamentem porządku prawnego w naszej ojczyźnie zawsze był człowiek, by w centrum wysiłków ustawodawczych Sejmu i Senatu znajdowało się rzeczywiste dobro każdego człowieka, by prawa żadnego człowieka nie były lekceważone, a interesy partykularne nie były stawiane wyżej niż dobro wspólne.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.