Czytania na październik

Wspólnota, której na imię naród (18 X)

18/10/18 ks. Maciej K. Kubiak
Trwa nadal nasza modlitwa za ojczyznę, która przygotowuje nas do przeżywania 100-lecia niepodległości Polski. Tej modlitwie towarzyszą słowa św. Jana Pawła II, w których wciąż odkrywamy wiele wciąż aktualnych i ważnych wskazówek. Powróćmy teraz do ważnego przemówienia wygłoszonego w 1999 roku w polskim parlamencie: „Spotkanie to posiada wieloraką wymowę symboliczną” – mówił Jan Paweł II, nawiązując do historii polskiego parlamentaryzmu.
„Po raz pierwszy papież przemawia do połączonych izb polskiego parlamentu, w obecności władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, przy udziale korpusu dyplomatycznego. Trudno w tej chwili nie wspomnieć o długiej, sięgającej XV wieku historii polskiego Sejmu czy o chlubnym świadectwie ustawodawczej mądrości naszych przodków, jakim była Konstytucja 3 Maja z 1791 roku. Dziś, w tym miejscu, w sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie powinien być człowiek i pełna prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię naród. Wiem, że po długich latach braku pełnej suwerenności państwa i autentycznego życia publicznego, nie jest rzeczą łatwą tworzenie nowego, demokratycznego ładu i porządku instytucjonalnego. Dlatego (…) chciałbym życzyć Sejmowi i Senatowi, aby w centrum ich wysiłków ustawodawczych zawsze znajdował się człowiek i jego rzeczywiste dobro (…). W tegorocznym «Orędziu na Światowy Dzień Pokoju» napisałem: «gdy troska o ochronę godności człowieka jest zasadą wiodącą, z której czerpiemy inspirację, i gdy wspólne dobro stanowi najważniejszy cel dążeń, zostają położone mocne i trwałe fundamenty pod budowę pokoju. Kiedy natomiast prawa człowieka są lekceważone lub deptane i gdy wbrew zasadom sprawiedliwości interesy partykularne stawia się wyżej niż dobro wspólne, wówczas zasiane zostaje ziarno nieuchronnej destabilizacji, buntu i przemocy»”.
Módlmy się dzisiaj, by fundamentem porządku prawnego w naszej ojczyźnie zawsze był człowiek, by w centrum wysiłków ustawodawczych Sejmu i Senatu znajdowało się rzeczywiste dobro każdego człowieka, by prawa żadnego człowieka nie były lekceważone, a interesy partykularne nie były stawiane wyżej niż dobro wspólne.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.