Modlitwa różańcowa za Ojczyznę - nabożeństwa dla dzieci

Różaniec dla dzieci (1-2 X)

01/10/18 ks. Maciej K. Kubiak
Dzisiaj modli się z nami Maryja, Matka Boża. To Ją nazywamy Królową Polski i pod tym imieniem czcimy każdego roku 3 maja. Prośmy dzisiaj Maryję, Królową Polski, by prowadziła nas do Jezusa, swojego Syna. Niech Matka Boża pomaga nam jak najlepiej służyć ojczyźnie, niech otacza opieką wszystkich Polaków i całą naszą Ojczyznę, za którą będziemy się modlić przez cały październik.
Poniedziałek, 1 października
Ojczyzna to ludzie, to ty i ja
 
Dzisiaj modlimy się za wszystkich naszych rodaków i za nas samych, za wszystkich, którzy tworzą ojczyznę, służą jej, pracują dla niej, kochają ją i troszczą się o nią. Modlimy się za tych, którzy żyją na polskiej ziemi, ale też za tych, którzy czują się Polakami, ale mieszkają daleko poza granicami Polski. Modlimy się za siebie wzajemnie, bo ojczyzna to ty i ja.
 
Postać dnia: NMP Królowa Polski
Dzisiaj modli się z nami Maryja, Matka Boża. To Ją nazywamy Królową Polski i pod tym imieniem czcimy każdego roku 3 maja. Prośmy dzisiaj Maryję, Królową Polski, by prowadziła nas do Jezusa, swojego Syna. Niech Matka Boża pomaga nam jak najlepiej służyć ojczyźnie, niech otacza opieką wszystkich Polaków i całą naszą Ojczyznę, za którą będziemy się modlić przez cały październik.
 
W poniedziałki rozważamy tajemnice radosne – dzisiaj pierwsza tajemnica radosna: Anioł zwiastuje Maryi, że zostanie matką Syna Bożego.
 
 
Wtorek, 2 października
Ojczyzna to miasta i wioski
 
Dzisiaj chcemy modlić się za mieszkańców polskich wsi i polskich miast oraz za tych, którzy sprawują władzę w naszych społecznościach: za prezydentów, wójtów i burmistrzów, za radnych miast i gmin – prośmy o to, aby wszyscy potrafili służyć sobie wzajemnie w miłości, troszcząc się o wspólne dobro, aby nigdy nie zapominali, że ojczyzna to solidarność, to zgoda, to troska jednych o drugich, a nie egoizm czy służenie tylko sobie i własnym interesom.
 
Postać dnia: Święta Jadwiga, królowa Polski
Dzisiaj towarzyszy nam święta Jadwiga, żona króla Władysława Jagiełły, królowa Polski. Nie była Polką – urodziła się na Węgrzech, a jednak na trwale zapisała się w naszej historii, troszcząc się z wielkim oddaniem o swoich podwładnych: zakładała szpitale, fundowała kościoły i klasztory, opiekowała się studentami, założyła wydział teologii na Akademii Krakowskiej i w ten sposób służyła Polsce i Polakom. Módlmy się za rządzących naszym krajem, za sprawujących władzę w poszczególnych województwach i miasta, wioskach, gminach i dzielnicach, by z oddaniem pracowali dla dobra innych ludzi, zwłaszcza najsłabszych i najbardziej potrzebujących.
 
We wtorki rozważamy tajemnice bolesne różańca świętego – dzisiaj rozważamy tajemnicę pierwszą: modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Rozaniec.jpg
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.