Rozważania tajemnic różańcowych

Napełniać się Duchem Świętym

23/10/18 Anna Lipczyńska
Zwiastowanie: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1, 34). Maryja powiedziała „fiat – niech mi się stanie” i wtedy została napełniona Duchem Świętym. My też zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym – podczas chrztu i bierzmowania. Moje zwiastowanie trwa każdego dnia. Czy świadomie tego pragnę? Czy mówię: „fiat, niech mi się stanie”?
Nawiedzenie
„Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1, 41). Maryja, pełna łaski, pełna Boga – przyszła, aby służyć. Jej pozdrowienie wystarczyło, aby i Elżbieta została napełniona Bożym Duchem. A my, napełnieni Duchem Świętym, czy zanosimy Go do ludzi?