Rozważania tajemnic różańcowych

Od zwiastowania do ukoronowania

01/10/18 ks. Franciszek Zawadzki
Odnalezienie: Dwunastoletniego Jezusa cechuje mądrość, której dziwią się kapłani i uczeni w Piśmie. Jest zainteresowany tym co dotyczy spraw Jego Ojca. Było to możliwe dzięki przykładowi Józefa i Maryi i całej religijnej wspólnoty skupionej wokół synagogi w Nazarecie. Przekonanie o potrzebie bycia w sprawach Ojca wyraża mimo tego, że pochodzi z rodziny ciężko pracującego cieśli, że sam nie posiada także szczególnego wykształcenia. Duchu Święty – wlewaj w nasze serca miłość do Bożych spraw pośród codziennych ludzkich zajęć.