Rozważania tajemnic różańcowych

Różaniec z Księgą Psalmów

01/10/18
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny: „Bo Twoja łaskawość sięga niebios, a wierność Twoja aż po chmury” (Ps 57, 11). Bóg jest wierny. Jeśli będziesz wierny Bogu, osiągniesz szczęście nieba. Ale twoje siły są słabe i kruche, dlatego wołaj do Maryi. Jej się oddawaj i Jej zawierzaj. Ona, Matka twoja, poniesie cię w swoim matczynym łonie.
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową nieba i ziemi
„Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki” (Ps 106, 1).
Maryja jest dziełem dobroci i łaskawości Boga. Całe Jej piękno jest Bożym dziełem. Jeśli Jej zaufasz i pozwolisz się prowadzić, Ona nauczy cię widzieć i przyjmować dobroć i łaskawość Boga.