22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

248 + 365 = 613

02/09/18 Lidia Lasota
Pan Bóg przekazał je Mojżeszowi na Górze Synaj. Mojżesz to był wielki przywódca żydowski, który wyprowadził Żydów z niewoli, w której znajdowali się w Egipcie. Przez 40 lat prowadził ich do ziemi, którą obiecał im Pan Bóg. Mojżesz spisał te prawa Pana Boga na dwóch kamiennych tablicach. Były one przechowywane w specjalnie dla nich zrobionej Arce Przymierza, w świątyni jerozolimskiej czyli w takiej skrzyni wykonanej z drzewa akacjowego, a pokrytej blachą ze złota. Arka z kamiennymi tablicami była przewożona na specjalnym wozie, zawsze wtedy gdy Izraelici prowadzili wojny.