22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dlaczego król jest nieczysty? (Sugestie słuchacza)

02/09/18 Sławomir Zatwardnicki
Słowa Mistrza o tym, że nie z zewnątrz, lecz z wnętrza ludzkiego pochodzi całe zło – wydają się dziś banalne. Żadne to odkrycie dla współczesnych, każdy się z tym zgodzi. Być może jest to wynik wpływu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. A może źle rozumiemy mowę Pańską i umyka nam nowość Chrystusowego przepowiadania? Jeśli tak, na co w takim razie powinniśmy zwrócić uwagę?